Protokol

o splnění kvalifikačních předpokladů pro získání rybářského lístku  

Jméno:

Bydliště:

Datum a místo narození:                                             Podpis:

 

Rybářství

Biologie

Právní předpisy

Poznávání ryb

1.

a

b

c

1.

a

b

c

1.

a

b

c

1.

 

2.

a

b

c

2.

a

b

c

2.

a

b

c

2.

 

3.

a

b

c

3.

a

b

c

3.

a

b

c

3.

 

4.

a

b

c

4.

a

b

c

4.

a

b

c

4.

 

5.

a

b

c

5.

a

b

c

5.

a

b

c

5.

 

6.

a

b

c

6.

a

b

c

6.

a

b

c

6.

 

7.

a

b

c

7.

a

b

c

7.

a

b

c

7.

 

8.

a

b

c

8.

a

b

c

8.

a

b

c

8.

 

9.

a

b

c

9.

a

b

c

9.

a

b

c

9.

 

10.

a

b

c

10.

a

b

c

10.

a

b

c

10.

 

 

Celkový počet dosažených bodů:

Rybářství:                           prospěl             neprospěl

Biologie:                              prospěl             neprospěl

Právní předpisy:              prospěl             neprospěl

Poznávání ryb:                 prospěl             neprospěl

Celkové hodnocení:       prospěl             neprospěl

 

 MO MRS   Telč                                                                       Podpisy členů komise, razítko

 

 

 V ………………. dne………………..Created by Stepan Tripal.