Něco z historie založení:

Podle dochované kroniky byla místní organizace založena 17.12.1931. V tento den se sešlo několik nadšených rybářů na ustavující valné schůzi a byli zvoleni první funkcionáři výboru.

Byli jimi:

Na této schůzi přečteny a schváleny byly stanovy a usneseno, aby každý člen složil 5,-Kč na hrazení počátečních výloh. Tak uveden byl v život tento spolek ,,bez vody" a počáteční hotovostí 40,-Kč. Již v dalším roce spravuje spolek rybník a později dosáhl celého toku Dyje od pramenů až k Černičskému rybníku.

SOUČASTNOST:

Složení členské základny k 31.12.2020 bylo následující: 5 žen a 160 mužů. Dále při domě dětí a mládeže v Telči funguje kroužek mladých rybářů ve věku 8 - 15 let, do kterých docházelo v roce 2020 15 dětí a které v současné době vede Mgr. Luboš Janovský. Celkem ve všech kategoriích čítala naše členská základna  ke konci roku 2018 180 rybářů.

 Created by Stepan Tripal.