Kapr obecný (Cyprinus carpio)

Řád: máloostní (Cypriniformes) Čeleď: kaprovití (Cyprinidae)

Je naší nejhojnější rybou, chovanou především v rybnících. Pochází z řek jihovýchodní Evropy a Číny. U nás byl vysazován do zakládaných rybníků už v 13. století. Divoká forma kapra, žijícího v řekách, má nízké šupinaté tělo. V rybnících byli vyšlechtěni ka při s vysokým hřbetem a mnohé domácí formy bez šupin. Zde může kapr dorůst až 1,5 m délky a hmotnosti 35 kg. Dospívá v 3 až 4 letech a dožívá se až 50 let. K tření kaprů dochází v květnu nebo červnu, kdy teplota vody dosahuje 15 oC až 20 oC. Samice klade 1 00 000 až 1 milión jiker, z kterých se líhne potěr za 3 až 6 dní. V zimě se zdržují kapři v hlubších vodách při bahnitém dně. Kapr se živí různými drobnými živočichy a také částmi vodních rostlin. Výlovy kaprů bývají na podzim.

Kapr obecný
(Cyprinus carpio)Zpět
Created by Stepan Tripal.