Mník jednovousý (Lota lota)

Řád: měkkoploutví (Gadiformes) Čeleď: treskovití (Gadidae)

Jediná treskovitá ryba, která žije po celý život ve sladké vodě. Vyskytuje se v hlubších potocích a řekách i v průtokových chladnějších jezerech a rybnících. Doba tření připadá na zimní měsíce od listopadu do února. V té době podniká mník krátké cesty proti proudu. Samice klade až 1 milión jiker na vodní rostliny nebo do dolíků v písčitém dnu. Plůdek se líhne za několik týdnů. Mník dorůstá 40 až 80 cm délky a hmotnosti k olem 3 kg, vzácně až 10 kg. Na lov se vydává hlavně v noci. Živí se menšími rybami a jinými drobnými obratlovci. Jeho maso je pokládáno za lahůdku a játra jsou chutnější a jemnější než játra tresky.

Mník jednovousý
(Lota lota)Zpět
Created by Stepan Tripal.