Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)

Řád: máloostní (Cypriniformes) Čeleď: sekavcovití (Cobitidae)

Obývá dna bahnitých tekoucích vod, ale vyskytuje se i v průtočných rybnících. Dorůstá jen 30 cm délky a vyznačuje se podélnými pruhy na těle a deseti citlivými "vousky" kolem úst. Vousky mu pomáhají při hledání potravy. Piskoř loví drobné živočichy, například měkkýše, ale živí se i částmi rostlin. Tře se od dubna do června a samice klade kolem 10 tisíc jiker na vodní rostliny. Piskoř přečkává zimu i ve vypuš těných rybnících, když má možnost zahrabat se do bahna. Má totiž zvláštní, takzvané střevní dýchání. Přitom polkne vzduch, stlačí ho na konec střeva, které je bohatě protkáno cévami a kde se kyslík vstřebá do krve. Spotřebovaný vzduch zase vypustí řitním o tvorem. Takto si počíná i ve vodách chudých na kyslík, a proto vyplouvá k hladině, aby tu načerpal vzduch.

Piskoř pruhovaný
(Misgurnus fossilis)Zpět
Created by Stepan Tripal.