Pstruh obecný (Salmo trutta)

Řád: bezostní (Clupeiformes) Čeleď: lososovití (Salmonidae)

Vyskytuje se v Evropě ve třech poddruzích. Prvním je pstruh obecný mořský (Salmo t. trutta), který žije při mořských březích od Francie až do Baltského moře. Dorůstá délky 1,3 m a hmotnosti kolem 16 kg. Do řek se stěhuje jen v době tření. Chladná alpská a předalpská jezera obývá pstruh obecný horský (Salmo t. f. lacustris), až 80 cm dlouhý a 10 kg těžký. Nejznámější je pstruh obecný potoční (Salmo t. f. fario), který žije v bystře tekoucích vodách, v takzvaném pstruhovém pásmu. Je rozšířen v celé západní, střední a severní Evropě. V horách se vyskytuje i ve výši 2000 m n. m. Dorůstá kolem 30 cm délky, vzácně až 40 cm, a hmotnosti v průměru 50 až 70 dkg, ale nechybí exempláře o hmotnosti 2 až 4 kg. Tře se v zimních měsících a samice klade až 1500 jiker. Pstr uh se živí hmyzem, měkkýši, korýšky apod. Jeho maso patří k nejchutnějším. Na mnohých místech se vytírá uměle v pstruhárnách a plůdek se potom vysazuje do potoků nebo řek.

Pstruh obecný
(Salmo trutta)Zpět
Created by Stepan Tripal.