Sekavec písečný (Cobitis taenia)

Řád: máloostní (Cypriniformes) Čeleď: sekavcovití (Cobitidae)

Zdržuje se při dně čistých, pomalu tekoucích, ale i stojatých vod, kde je písčité dno. Je jen 6 až 12 cm velký. Na horním rtu má 6 "vousů" a pod každým okem charakteristický trn, který při hrozícím nebezpečí vztyčuje. Při uchopení do ruky vydává sekavec po divný syčivý zvuk. Sekavec se rád zahrabává do písku a vystrkuje jen hlavu. Při dnu také nejčastěji hledá potravu, drobné živočichy. Doba tření je od dubna do června a samice klade několik tisíc jiker. Také sekavec má pomocné dýchání.

Sekavec písečný
(Cobitis taenia)Zpět
Created by Stepan Tripal.