Slunka obecná (Leucaspius delineatus)

Řád: máloostní (Cypriniformes) Čeleď: kaprovití (Cyprinidae)

Žije v mírně tekoucích nebo stojatých vodách. Najdete ji i v malých tůňkách. Je jen 5 až 8 cm, vzácně až 12 cm dlouhá. Zdržuje se v početných hejnech. Často se neobyčejně rozmnoží a ujídá potravu kaprům. Tření slunek probíhá od dubna do května a samice kl ade 150 jiker spirálovitě nebo kruhovitě kolem stonků vodních rostlin. Samec pak hlídá potěr a prsními ploutvemi mu přihání okysličenou vodu. Mladí jedinci se už po roce rozmnožují. Slunka se živí drobnými živočichy a řasami.

Slunka obecná
(Leucaspius delineatus)Zpět
Created by Stepan Tripal.