Sumec velký (Silurus glanis)

Řád: máloostní (Cypriniformes) Čeleď: sumcovití (Siluridae)

Obyvatel hlubších, pomalu tekoucích řek, přehrad i jezer a tůní. Může dorůst až přes 3 m délky a 250 kg hmotnosti, v průměru jsou ovšem jedinci menší. Žije samotářsky, jen v době tření v párech. Tře se od května do června u břehů hodně zarostlých vegetací. Protože je teplomilný, samice klade jikry, kterých bývá až 200 tisíc, při teplotě vody od 18 oC do 20 oC. Přes den přebývá sumec u dna, teprve v noci vyplouvá k hladině. Živí se dravě. Loví ryby, malé savce a velcí jedinci polapí a spolknou i vodní ptáky až do velikosti husy. Mladí se živí hmyzem, měkkýši apod. Maso sumce je výborné a k pochoutkám patří zvláště maso uzené. Také kůže se zpracovává, a dříve se z ní vyráběly dokonce i boty. Před dvěma stoletími se napnuté sumčí kůže, které jsou průhledné, pou žívaly místo skel v oknech.

Sumec velký
(Silurus glanis)Zpět
Created by Stepan Tripal.