Úhoř říční (Anguilla anguilla)

Řád: holobřiší (Anguilliformes) Čeleď: úhořovití (Anguillidae)

Podivná ryba hadovitého těla. Samice dorůstá až přes 1 m délky a hmotnosti kolem 5 kg, samec bývá o polovinu menší. Život úhoře byl dlouhou dobu málo znám. Vědělo se jen, že úhoři žijí při evropském pobřeží a také v řekách, odkud se velcí jedinci po čase vracejí do moře a naopak do řek zase připlouvá z moře spousta malých úhoříků. Tajemství však bylo přece jen odhaleno. Dospělí úhoři táhnou do západní části Atlant iku do Sargasového moře v blízkosti Bermud. Zde se brzy zjara třou při teplotě 17 oC v hloubce 400 m a po vytření hynou. Drobné larvy se po vylíhnutí vydávají na dlouhou cestu k evropským břehům. Na cestě se živí planktonem. Teprve po dvou letech, kdy dorůstají 7 cm délky, se dostanou k břehům Evropy. Tady se za další rok mění v úhoříky, kterým se říká "monté", a ti teprve vplouvají do řek a táhnou proti proudu. Z nich dospívají samice, zatímco jedinci, kteří zůstávají v ústí řek, dospívají v samce. Samice jsou dospělé až v 12 letech, zatímco samci už v 9 letech. Potom dospělí jedinci táhnou do moře, kde se třou. V době tahu nepřijímají potravu. Úhoř je dravá ryba, která se živí různými menšími živočichy. V současnosti se úhoříci vysazují do rybníků. Maso úhoře patří k pochoutkám.

Úhoř říční
(Anguilla anguilla)Zpět
Created by Stepan Tripal.