Hořavka duhová (Rhodeus sericeus)

Řád: máloostní (Cypriniformes) Čeleď: kaprovití (Cyprinidae)

Vyskytuje se v mírně tekoucích nebo stojatých vodách. Dorůstá jen 4 až 10 cm délky, přičemž samec je vždy větší než samice. V době tření je sameček pestře zbarven a samičce naroste dlouhé kladélko. Hořavky se pak shromažďují na místech, kde žijí na písčité m dnu velevrubi a škeble. Sameček v těsné blízkosti škeble vypustí mlíčí a škeble je nasaje s vodou. Samička potom vnoří kladélko do plášťové dutiny mlže a vpustí dovnitř jikry, k jejichž oplození dochází tedy až u škeble. Hořavka naklade kolem 40 jiker. V ylíhlý plůdek se dva týdny zdržuje v žaberním prostoru mlže, pak pohostinného měkkýše opustí a osamostatní se. Ale škeble mají také užitek, protože jejich larvy, kterým se říká glochidie, se přichycují rybek. K tření dochází v březnu a dubnu, podruhé pak v srpnu. Hořavky se živí potravou rostlinnou, ale žerou i drobné živočichy, zvláště korýšky.

Hořavka duhová
(Rhodeus sericeus)Zpět
Created by Stepan Tripal.