Hrouzek obecný (Gobio gobio)

Řád: máloostní (Cypriniformes) Čeleď: kaprovití (Cyprinidae)

Žije při dně potoků a řek, ale i ve stojatých vodách s kamenitým dnem nebo písčinami. Dorůstá obvykle 10 cm délky, vzácně až 20 cm, a vyznačuje se nápadně velkými ploutvemi. Rád se ukrývá pod kameny, obvykle několik jedinců pohromadě. Často se dostane potoky do rybníků, kde se velmi rychle rozmnoží a není tu vítaným hostem. Tře se od května do června. Samice klade až 3 tisíce jiker v chomáčcích na vodní rostliny nebo na kameny. Plůdek se líhne za 10 až 20 dní. Hrouzek se živí drobnými živočichy a rostlinnými částmi. Má velmi chutné maso, které je považováno v některých zemích za lahůdku.

Hrouzek obecný
(Gobio gobio)Zpět
Created by Stepan Tripal.