Jelec jesen (Leuciscus idus)

Řád: máloostní (Cypriniformes) Čeleď: kaprovití (Cyprinidae)

Žije v řekách a průtočných jezerech. Dorůstá obvykle délky 45 cm a hmotnosti 1 kg, ale vzácně můžete chytit jedince až 70 cm dlouhého a 4 kg těžkého. Jesen má rád chladnou čistou vodu. Zdržuje se ve větších hloubkách a jen k večeru vyplouvá k hladině. Živí se hmyzem, drobnými korýši a měkkýši. Velcí jedinci uchvátí i malé rybky. Od dubna do června připlouvají celá hejna k břehům, kde se ryby třou. Samice klade až 100 tisíc jiker na kameny, vodní rostliny, ale především na prorůstající kořeny vrb v podemletých březích. Maso má tato ryba trochu nažloutlé, ale dobré. V dřívějších dobách byl jesen poměrně hojný v Labi i ve Vltavě, dnes je v těchto řekách vzácný a hojnější je dosud v Dunaji a jeho přítocích.

Jelec jesen
(Leuciscus idus)Zpět
Created by Stepan Tripal.