ZMĚNA TERMÍNU VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Vzhledem k nezlepšující se epidemiologické situaci a s tím spojeným vládním opatřením, které neumožňuje srocování většího počtu lidí, jsme nuceni zrušit výroční členskou schůzi, která měla proběhnout dne 6. března 2021. Nový termín bude se bude odvíjet dle aktuálních protiepidemiologických vládních opatření, kdy nový termín bude včas zveřejněn na tomto místě a zároveň bude vyvěšen ve vývěsce a zaslán prostřednictvím Emailů. Druhý výdej povolenek bude beze změny, proběhne dne 11.3.2021 v době od 16:00 - 18:00 hod na Amálce

 

Upozornění pro všechny zájemce o koupi členské známky. Jelikož současná epidemiologická situace neumožňuje konání výborových schůzí, je možno členskou známku zakoupit pouze po předchozí telefonické domluvě s p. Choutkou. Vzhledem k epidemiologické situaci bylo MRS schváleno prodloužení termínu koupě členských známek a to do konce měsíce dubna tohoto roku.

 

První výdej povolenek proběhl dle aktuálních podmínek a opatřeních vlády ČR v souvislosti s epidemiologickou situací. Bylo vydáno na tento termín rekordních 94 povolenek a prodáno cca dalších 10 členských známek. Děkujeme za dodržování opatření. Petrův zdar....

 

POZVÁNKA

NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz,  z.s., pobočný spolek Telč, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka  18267, sídlo: Batelovská č. 459, Telč, IČ: 00557293 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku na den 6.3.20219:00  hodin

do sálu restaurace Egypt v Telči, ul. Luční 390.

Program výroční členské schůze: 

1) Zahájení

2) Volba mandátové a návrhové komise

3) Zprávy o činnosti pobočného spolku v roce 2020

4) Volba členů výboru a členů kontrolní a revizní komise pobočného spolku

5) Diskuze

6) Závěr

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

 

Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail  info@sportovnirybaritelc.cz

 

Konání VČS v uvedeném termínu je podmíněno aktuální epidemiologickou situací v ČR. Pokud by v tomto termínu nebylo možně VČS uskutečnit, bude VČS svolána v jiném termínu, který bude včas uveřejněn na tomto místě a ve vývěsce PS na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.

 

 

Termínový kalendář:

7.01.2021 - výdej povolenek 16:00 - 18:00 hod ,,Amálka,,

23.01.2021 - rybářské minimum - školení 9:00 hod ,,Amálka,,

6.03.2021 - výroční členská schůze 9:00 hod v sále restaurace Egypt v Telči

11.3.2021 - výdej povolenek 16:00 - 18:00 hod ,,Amálka,,

 

 VÝDEJ POVOLENEK BUDE PROBÍHAT DLE AKTUÁLNÍCH PODMÍNEK A OPATŘENÍ VLÁDY V SOUVISLOSTI S EPIDEMIOLOGICKOU SITUACÍ V ČR !

 

Vážení členové.

Po dohodě s předsedou rybářské stráže p. Petrem Prokešem zveřejňujeme telefonní číslo na které můžete volat v případě, že budete na našich revírech svědky nevhodného chování a porušování bližších podmínek rybářského práva.

Telefonní číslo je 776 697 644 


Informace pro zájemce o členství v  MRS,z.s. pobočného spolku Telč - zde


Podmínky pro vydání povolenky k lovu:

Členům, kteří tyto podmínky nesplní v plném rozsahu nebude v následujícím roce vydána žádná povolenka k lovu!!!


Na našich webových stránkách je také možnost si v sekci fotogalerie vkládat vlastní fotografie Vašich úlovků či jiné zajímavosti z Vašich docházek k vodě. Pro přidání fotografie je potřeba kliknout na tlačítko

a vložit

Uživatelské jméno: rybari
Heslo: mestotelc

Po kliknutí na můžete nahrát Vaše fotografie s popisem. Věříme, že budete tuto možnost aktivně využívat a tím vylepšovat naše webové stránky.Created by Stepan Tripal.