NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU TELČ

 

(1)  Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Telč, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka  18267, sídlo: Batelovská č. 459, Telč, IČ: 00557293 (dále jen „pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 17.12.2023 na webových stránkách pobočného spolku www.sportovnirybaritelc.cz a ve vývěsce umístěné na ZUŠ v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce č. 71 návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.

 

(2)  Návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku:

  1. 1.    Zahájení
  2. 2.    Volba komisí
  3. 3.    Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2022
  4. 4.    Projednání plánu činnosti PS a schválení rozpočtu
  5. 5.    Statistika brigád
  6. 6.    Usnesení  z VČS PS Telč
  7. 7.    Diskuze
  8. 8.    Závěr

 

(3)  Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail  info@sportovnirybaritelc.cz

V  Telči dne 17.12.2022.

Milan Bačák, předseda výboru pobočného spolku

 

Termíny výdeje povolenek 2023:

12. ledna 2023 16.00-18.00 hodin

9. března  2023 16.00-18.00 hodin

               

Výborové schůze každý sudý čtvrtek od 19:00 hod v hospodářské budově na Amálce. Příští schůze 12. ledna 2023.

 


Informace pro zájemce o členství v  MRS,z.s. pobočného spolku Telč - klikni zde

Co to stojí? klikni zde

Rybářské revíry: mimopstruhové klikni zde

                               pstruhové klikni zde

 


Podmínky pro vydání povolenky k lovu:

Členům, kteří tyto podmínky nesplní v plném rozsahu nebude v následujícím roce vydána žádná povolenka k lovu!!!


Na našich webových stránkách je také možnost si v sekci fotogalerie vkládat vlastní fotografie Vašich úlovků či jiné zajímavosti z Vašich docházek k vodě. Pro přidání fotografie je potřeba kliknout na tlačítko

a vložit

Uživatelské jméno: rybari
Heslo: mestotelc

Po kliknutí na můžete nahrát Vaše fotografie s popisem. Věříme, že budete tuto možnost aktivně využívat a tím vylepšovat naše webové stránky.Created by Stepan Tripal.