Výborové schůze: po Covidové pauze opět začínáme s výborovými schůzemi a to každý sudý čtvrtek od 19:00 hod v hospodářské budově na Amálce. Příští schůze 10.června 2021.

 

.

 

POZVÁNKA

NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz,  z.s., pobočný spolek Telč, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka  18267, sídlo: Batelovská č. 459, Telč, IČ: 00557293 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku na den 15.7.2021 v 17:00  hodin

do sálu restaurace Egypt v Telči, ul. Luční 390.

Program výroční členské schůze: 

1) Zahájení

2) Volba komisí

3) Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za rok 2020

4) Volba členů výboru pobočného spolku Telč

5) Volba členů kontrolní a revizní komise pobočného spolku Telč

6) Statistika brigád

7) Schválení usnesení

8) Diskuze

9) Závěr

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

 

Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail  info@sportovnirybaritelc.cz

 

Konání VČS v uvedeném termínu je podmíněno aktuální epidemiologickou situací v ČR. Pokud by v tomto termínu nebylo možně VČS uskutečnit, bude VČS svolána v jiném termínu, který bude včas uveřejněn na tomto místě a ve vývěsce PS na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči.

 

 

 

 

Vážení členové.

Po dohodě s předsedou rybářské stráže p. Petrem Prokešem zveřejňujeme telefonní číslo na které můžete volat v případě, že budete na našich revírech svědky nevhodného chování a porušování bližších podmínek rybářského práva.

Telefonní číslo je 776 697 644 


Informace pro zájemce o členství v  MRS,z.s. pobočného spolku Telč - zde


Podmínky pro vydání povolenky k lovu:

Členům, kteří tyto podmínky nesplní v plném rozsahu nebude v následujícím roce vydána žádná povolenka k lovu!!!


Na našich webových stránkách je také možnost si v sekci fotogalerie vkládat vlastní fotografie Vašich úlovků či jiné zajímavosti z Vašich docházek k vodě. Pro přidání fotografie je potřeba kliknout na tlačítko

a vložit

Uživatelské jméno: rybari
Heslo: mestotelc

Po kliknutí na můžete nahrát Vaše fotografie s popisem. Věříme, že budete tuto možnost aktivně využívat a tím vylepšovat naše webové stránky.Created by Stepan Tripal.