Na rybníce Černič byly dne 31.3.2019 ukončeny stavební práce a rybník se začíná napouštět. Vzhledem k tomu, že stále není vypsáno a ukončeno výběrové řízení pro nového nájemce, nelze na rybníku provozovat výkon rybářského práva! To znamená, že na rybníku neplatí povolenka k lovu ryb!

 

 

Svazový výbor MRS z.s. na základě vyhlášky č. 25/2018 Sb. schválil dne 29.3.2018 změnu BPVRP od 1. 4. 2018 následovně:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září je lov ryb povolen od 04:00 hod do 24:00 hod

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu je lov ryb povolen od 05:00 hod do 22:00 hod

 

 

Výborové schůze s možností zakoupení povolenek (od 14.3.2019) každý lichý týden od 18:45 hod. nebo po dohodě s panem Choutkou.

 

 

Vážení členové.

Po dohodě s předsedou rybářské stráže p. Petrem Prokešem zveřejňujeme telefonní číslo na které můžete volat v případě, že budete na našich revírech svědky nevhodného chování a porušování bližších podmínek rybářského práva.

Telefonní číslo je 776 697 644 


Informace pro zájemce o členství v  MRS,z.s. pobočného spolku Telč - zde


Podmínky pro vydání povolenky k lovu:

Členům, kteří tyto podmínky nesplní v plném rozsahu nebude v následujícím roce vydána žádná povolenka k lovu!!!


Na našich webových stránkách je také možnost si v sekci fotogalerie vkládat vlastní fotografie Vašich úlovků či jiné zajímavosti z Vašich docházek k vodě. Pro přidání fotografie je potřeba kliknout na tlačítko

a vložit

Uživatelské jméno: rybari
Heslo: mestotelc

Po kliknutí na můžete nahrát Vaše fotografie s popisem. Věříme, že budete tuto možnost aktivně využívat a tím vylepšovat naše webové stránky.Created by Stepan Tripal.