Revíry mimopstruhové


Vápovka 2

Číslo revíru: 461 228

Přítok Dyje. Od Horního mlýna v Jersicích až po hráz rybníka Mlýnský v k. ú. Stará Říše. K revíru patří i pravostranný přítok Řečice (Olšanský potok) až po hráz rybníka Vodnatý v k. ú. Stará Říše.

Součástí revíru je rybník:

1. Vodnatý v k. ú. Stará Říše - 3,4 ha
2. Řečice nad rybníkem Vodnatý
3. část Vápovky.

Od říčního km 22,9 až k pramenům, včetně přítoků jsou chovné – lov zakázán. Nádrže na toku a přítocích nejsou součástí revíru. Do revíru rovněž nepatří nádrž Nová Říše včetně přítoků po hranici I. PHO.

Rybník Vodnatý - foto:Dyje 19B

Číslo revíru: 461 198

Rybářský revír tvoří nádrž:

Černíč v k. ú. Černíč - 17 ha


Rybník Černič - foto:Dyje 19

Číslo revíru: 461 033

Přítok Moravy. Od jezu Podcestného mlýna v k. ú. Kostelní Vydří až k soutoku s Telčským potokem a část Telčského potoka od ústí do Dyje až k hrázi Rohozenského rybníka se všemi přítoky mimo Myslůvku a Telčský potok od Rohozenského rybníka až k pramenům.


Řeka Dyje - foto:

Created by Stepan Tripal.